Kotelna fest v zámeckém parku 28. srpna 2021

 Pracovníci i klienti NZDM Kotelna pozvali všechny ke společné zábavě ke Kolowratské věži v zámecké zahradě. Nechyběla hudba, hry pro děti ani občerstvení.

Plakát