Program pro školy v zámeckém areálu

ve Zruči nad Sázavou 

pouze po předchozí domluvě: zamek@mesto-zruc.cz, 327 531 329


Mateřské školy 

Řeka vypráví         

60 Kč / žák

Ekologická výchova hravou formou, děti shlédnout 10 min. animovaný film vytvořený pouze pro tuto expozici, film je o vodě a zaniklých řemeslech na vodě. Děti se dozví, kdo byla pradlena, mlynář, ledař, hamerník,…a zjistí, jak se žilo dříve.  Děti proměněné ve vodu potečou v korytě řeky, naučí se písničku o vodě, roztřídí odpadky u řeky, složí puzzle toku řeky, pomohou lososům a úhořům s přechodem přes jez. Odnesou si domu obrázek zaniklého řemesla na vodě a budou si ho moci doma vybarvit.                                                       

                       - Provází tramp od vody

- Doporučený věk dětí: 5 - 6 let

- Délka programu: 40 - 50 minut

- Cena: 60,-Kč/dítě,

pedagogický dozor zdarma,

v ceně je zahrnut i vstup

do expozice

- Příběh řeky Sázavy

- Aktivita zdarma: naučná stezka

zámeckým parkem s úkoly

pro děti od fenky Dallilí

Zámecká tajemství komorné Agáty / komorníka Augustýna            

100 Kč / žák 

Hravou formou poznávají děti historii přímo v zámeckých prostorách, tajně se podívají i tam, kam má komorná zakázáno chodit. Pomohou Agátě s jejími úkoly – přiloží do neviditelných kamen, zavážou princezně šněrovačku, objeví, co ukrývá zámecký trezor a vyzkouší si, jak se bavily královské děti. Nakonec si zatančí v karnevalovém reji tam, kde tančili princové a princezny. Děti si odnesou domu masku zámecké postavy.

- Provází komorná Agáta

- Doporučený věk dětí: 4 – 6 let

- Délka programu: 50 minut

- Cena: 100,-Kč/žák,

pedagogický dozor zdarma,

v ceně je zahrnut i vstup

do expozice

- Expozice: Zámek

Recenze od návštěvníků

Zručský den pro děti   

130 Kč / žák

Děti se projedou na dětském dopravním hřišti ve šlapacích autíčkách, v herničce v zámeckém podkroví postaví třeba domeček nebo autíčko ze stavebnice SEVA, prohlédnout si současné i úplně zapomenuté panenky, vyzkoušet si oblečení pro princezny i rytíře a mohou se v nich vyfotit a ve stezce rytíře Miloty si vyzkouší, zda umí přejít po vodorovné kládě, házet sekyrkou, nachytat rybičky nebo střílet z luku do terče

- Doporučený věk dětí: 4 – 6 let

- Délka programu: 4 hodiny

- Cena: 130,-Kč/žák, pedagogický dozor zdarma, v ceně je zahrnut i vstup do expozic

- Expozice: Svět kostiček a panenek, Zábavně naučná stezka rytíře Miloty Kolowrata, dětské dopravní hřiště 

- Při nepříznivém počasí – místo naučné stezky rytíře z Kolowrat a dětského dopravního hřiště návštěva Kolowratské věže a Příběhu řeky Sázavy

- Oběd – po předchozí domluvě lze objednat oběd přímo v zámecké restauraci v Zámeckých dobrotách tel: 607 850 885 od 100,-Kč.

- Aktivita zdarma – dětské hřiště se

40 atrakcemi pro děti a kuličková dráha

1. stupeň ZŠ

Řeka vypráví 

60 Kč / žák

Ekologická výchova hravou formou, žáci shlédnout 10 min. animovaný film vytvořený pouze pro tuto expozici. Díky příběhu, který řeka sama vypráví, si žáci uvědomí její význam pro život lidí i živočichů. Společně nahlédnou na řeku jako na něco, co propojuje životy mnoha generací. Seznámíme se se starými řemesly na vodě (vorař, hamerník, ledař,..) a nezapomenou ani na vodní živočichy. Žáci pomocí pracovních listů zjistí zajímavosti o vodních živočiších, sami objeví, na co je potřeba na řece zdymadlo, pomohou dostat se lososům a úhořům zpět domů a zjistí, co je rybí přechod. Na rozloučenou ještě napíší své vlastní přání pro řeku Sázavu.

- Provází tramp od řeky

- Doporučený věk účastníků: 1. –2. třída

- Délka programu: 60 minut

- Cena: 60,-Kč/žák, pedagogický dozor zdarma, v ceně je zahrnut i vstup do expozice

- Expozice: Příběh řeky Sázavy

- Aktivita zdarma: naučná stezka zámeckým

parkem s úkoly pro děti od fenky Dalillí

Tajemná prohlídka s  komornou Agátou / s komorníkem Augustýnem

100 Kč / žák

Hravou formou poznávají žáci historii přímo v zámeckých komnatách, tajně se podívají i tam, kam se komorná nikdy nedostane. Pomohou Agátě s jejími úkoly – přiloží do neviditelných kamen a zjistí, kde se nacházela černá kuchyně a k čemu sloužila, rozeznají hudební nástroje a dozví se, co byl orchestrion – poslechnou si ho, zazávodí si s Agátou v uvazování šněrovačky, objeví, co ukrývá zámecký trezor, vyzkouší si psát husím brkem a zahrají si hru královských dětí. Nakouknou do zámecké lázně a dozví se, jaká byla hygiena před sto lety a vyzkouší si svůj odhad.

- Doporučený věk účastníků – 1. – 3. třída

- Délka programu – 50 minut

- Cena – 100,-Kč/žák, pedagogický dozor zdarma, v ceně je zahrnut i vstup do expozice

- Expozice: Zámek

- Aktivita zdarma – dětské hřiště 

se 40 atrakcemi pro děti a kuličková dráha

Recenze od návštěvníků

Zručský den pro děti   

130 Kč / žák

Žáci se projedou na dětském dopravním hřišti ve šlapacích autíčkách, v herničce v zámeckém podkroví postaví domek nebo autíčko ze stavebnice SEVA, prohlédnout si současné i úplně zapomenuté panenky a ve stezce rytíře Miloty si vyzkouší svou obratnost – střílení z luku do terče, přejití po vodorovné kládě, házení sekyrkou, chytání rybičky nebo šplh na totem

- Doporučený věk účastníků: 1. - 2. třída

- Délka programu: 4 hodiny

- Cena: 130,-Kč/žák, pedagogický dozor zdarma, v ceně je zahrnut i vstup do expozic

- Expozice:

- Oběd – po předchozí domluvě lze objednat oběd přímo v zámecké restauraci v Zámeckých dobrotách tel: 607 850 885 od 100,- Kč.

- Při nepříznivém počasí – místo naučné stezky rytíře z Kolowrat a dětského dopravního hřiště návštěva Kolowratské věže a Příběhu řeky Sázavy

- Aktivita zdarma – dětské hřiště

se 40 atrakcemi pro děti a kuličková dráha

2. stupeň ZŠ

Prohlídka zámku     

150 Kč / žák

Žáci si projdou interiéry situované do první poloviny minulého století. Poznají, jak se žilo v této době, seznámí se s předchůdcem gramofonu s orchestrionem a poslechnou si ho. Dozvědí se, co byl exlibris a zkusí si psát husím brkem. Nakouknou do rodinné kaple a vystoupí na zámeckou věž, kde si mohou z výšky cca 40 metrů prohlédnout celý zámecký areál. Při prohlídce poznají různé historické slohy - antiku, baroko i secesi.

- Doporučený věk účastníků: 5. – 9. třída

- Délka programu – 80 minut

- Cena – 150,-Kč/žák, pedagogický dozor zdarma, v ceně je zahrnut i vstup do expozice

- Expozice: Zámek- velký okruh

- Aktivita zdarma – prohlídka zámeckého parku, vycházka k rozhledně Babka – cca 2km od zámku

Pro děti všech věkových skupin

Dopoledne na zdravném vzduchu

300 Kč           za skupinu/na hodinu

zdarma          učitel / rodič jako doprovod

Jízda na šlapacích autíčkách na dětském dopravním hřišti, kuličková dráha – závody kuliček, naučná stezka zámeckým parkem.

Dětské hřiště, kuličková dráha i naučná stezka zámeckým parkem je zdarma.

Vstupné se účtuje pouze za zapůjčení šlapacích autíček na dětském dopravním hřišti, které je součástí dětského hřiště.