Příběh zámku

Zámek pamatující mocný rod Kolowratů i neméně slavný rod Schebků v jehož čele stál “Král železnic” lze navštívit 

 Rozpis prohlídek:

červenec - srpen PO - NE

V sobotu 13.7.2024 jsou od 15 do 17 hodin vyprodány vstupenky na zámecké okruhy. Navštívit můžete Kolowratskou věž, Vodácké muzeum, Svět kostiček a panenek, zámeckou galerii i mnoho dalšího. Děkujeme za pochopení.

3D prohlídka

Historie

Historie zručského panství sahá pravděpodobně až do počátku vrcholného středověku. První dochovaná písemná zmínka pochází ale až z roku 1328. Současná podoba zámku je završením mnohasetletého vývoje této stavby. Od středověkého hradu, přes pevnost, renesanční zámek, barokní či klasicistní panství, sídlo národního výboru a dalších institucí až do dnešní podoby.

Hrad byl založen na okraji strmé skály nad pravým břehem řeky Sázavy. Tento sráz chránil hrad na jižní straně. Ostatními třemi stranami splýval s okolní krajinou. Proto byl z těchto tří stran uměle vytvořen příkop. Prvním majitelem a zároveň stavitelem hradu byl Heřman ze Zruče. Od roku 1334 vlastnili panství na Zruči více než 200 let Kolowraté. V roce 1553 kupuje od Kolowratů Zruč Jiří Kalenic z Kalenic. Za Kaleniců vzkvétala Zruč natolik, že byla za vlády Ferdinanda Habsburského v roce 1561 povýšena na městečko. Rodový erb Kaleniců (stříbrné buvolí rohy na červeném štítě) převzalo město Zruč nad Sázavou a používá ho jako svůj městský znak dodnes).

Černým letopočtem byl pro zámek rok 1781, kdy celý zámek vyhořel. Byla zničena renesanční výzdoba interiérů, veškerý mobiliář a také archív. O zásadní přestavbu do dnešní podoby se zasloužil rod Schebků. Roku 1885 koupil zručský velkostatek i se zámkem stavitel železnic Jan Schebek (zemřel 1889) přezdívaný také „Král železnic“. Jeho syn Adolf Schebek nechal zámek v letech 1892 – 1894 přestavět v pseudogotickém stylu. Přestavbu zadal tehdy známému architektovi Janu Vejrychovi. Dominantou interiéru se stal rytířský sál (dnešní Zelená jídelna) spojený nově postaveným mostkem přímo se zámeckým parkem.

Rekonstrukce

Po roce 1989 byl zámek v rámci restitučních nároků potomkům rodiny Schebků vrácen. V roce 2003 město Zruč nad Sázavou zámek i park odkoupilo. Od roku 2006 až do roku 2015 proběhly tři etapy rekonstrukce zámeckých budov, parku, přilehlých budov i hospodářských stavení v nynějším Zručském dvoře. Zrekonstruován byl i dobový nábytek, který se dochoval po Schebcích, zapůjčeny zpět byly i původní obrazy a další artefakty v interiérech zámku. 

:

Současnost

V současné době je zámek sídlem radnice, zámecké galerie a jižní křídlo je zpřístupněno turistům ve dvou prohlídkových okruzích. V hradním příkopu je vybudována zábavně naučná stezka rytíře Miloty z Kolowrat a v části letní kino. V bývalé sýpce je interaktivní expozice Příběh řeky Sázavy a ve Zručském dvoře (bývalé hospodářské stavení Schebků) byla otevřena expozice Vodácké muzeum. Středověká Kolowratská věž v těsné blízkosti zámku je upravena na vyhlídkovou s interaktivními prvky pro děti v každém patře.

Co můžete na zámku vidět

Každá místnost zámku je zařízena v jiném slohu, a tak projdete i bez stroje času zámkem od antiky až po secesi.