Zásady ochrany osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Tímto přihlášením uděluji Městu Zruč nad Sázavou, se sídlem Zámek 1, 285 22

IČO: 00236667

souhlas se zpracováním osobních údajů

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů.
Jedná se o tyto údaje: jméno a příjmení, email, telefon
Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro účely rezervace prohlídkového okruhu
v rámci expozic na zámku ve Zruči nad Sázavou. Tyto údaje budou Správcem
zpracovány do doby poskytnutí požadované rezervační služby.